Ons kent ons. Dat maakt Wouw zo leuk!

Vouchers

BEVORDEREN VAN DE LEEFBAARHEID – aanvragen bewonersvoucher

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.

Initiatiefnemers kunnen individuele bewoners, groepen van bewoners, verenigingen en de dorpsraad zijn.

Naast de realisering van de concreet in het dorpsperspectief genoemde actiepunten komt ook het versterken van de leefbaarheid in het algemeen in aanmerking voor ondersteuning.

Het vouchersysteem geeft de Dorpsraad beperkte financiële armslag om de initiatieven in het dorp te ondersteunen. Daarom wordt, indien toereikend voor de uitvoering van het initiatief, vaak slechts een gedeelte van een voucher toegekend. Een volledige voucher beloopt een bedrag van € 500,-.

De Dorpsraad heeft jaarlijks de verplichting om de besteding van de vouchers te verantwoorden bij de gemeente.

Om de uitgifte van vouchers verantwoord te kunnen doen, heeft de Dorpsraad een aantal spelregels opgesteld die gelden bij een aanvraag. Voor deze spelregels verwijzen naar onze criteriumlijst die hieronder te vinden is.

Dorpsraad Wouw stelt het op prijs wanneer op enigerlei wijze naamsbekendheid aan de Dorpsraad wordt gegeven. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit bij de aanvraag toegelicht.

Aanvraagformulier bewonersvoucher

Aanvraagformulier bewonersvoucher.pdf
Adobe Acrobat document 141.2 KB
Aanvraagformulier bewonersvoucher.docx
Microsoft Word document 31.3 KB

Criteriumlijst beoordeling aanvraag bewonersvouchers

Criteriumlijst bewonersvouchers.pdf
Adobe Acrobat document 62.9 KB

Een vraag? Neem contact met ons op, want vragen staat vrij!

Als Dorpsraad Wouw vinden wij het belangrijk om contact te onderhouden met de bewoners van Wouw.
Wij beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk en helpen je graag verder.

U kunt een email sturen naar info@dorpsraadwouw.nl of rechtstreeks contact opnemen met een van de leden van de Dorpsraad Wouw.

De contactgegevens staan ook vermeld op de pagina dorpsraad van deze website.